Hjem

————————————————————————————————————————————-

Velkommen til ny svømmesesong 2023

Vi starter opp med aktivitet når Dampsaga Bad åpner i 2023. Informasjon vil bli sendt ut på epost til våre medlemmer.

Rekruttering

Det vil ikke rekrutteres nye medlemmer i første del av 2023. Oppdatering kommer!!

Treningstider

Treningstider for de yngste svømmerne:

Nye treningstider kommer!!

Treningsavgift 2023

Priser vil oppdateres når nye avtaler er på plass.

Årlig medlemskontingent SSLK 2021:
kr: 500,- (pr skoleår)

Kontingent dekker lisens til Norges svømmeforbund, forsikringer, trenere mm.

Treningsavgift

.

.

PÅMELDINGSSKJEMA:

Vi minner om at alle nye medlemmer må fylle ut og sende påmeldingsskjema!
Dette finner der i venstre marg.

På våre sider kan du gå tilbake til «hjem» ved å klikke på bildet. Trykker du på knappen «Følg» får du melding om oppdateringer og nyheter på din mailadresse. Kontakt oss på mailadressen under dersom du lurer på noe!