Hjem

 

Velkommen til ny sesong 2017/2018

Vi starter opp med trening på tirsdag 22/8:

                       D gruppa har treningstider tirsdag og torsdag fra kl. 1700-1800

                       C gruppa har treningstider tirsdag og torsdag fra kl. 1800-1900

                       A/B gruppa trener tirsdag og torsdag fra 1900-2030. å tirsdag 22. august.

 

Fra denne sesongen har vi ny hovedtrener da Maren Helen Myran skal flytte utenlands for å gå skole. Markus Jegersen går inn som ny hovedtrener.

Markus

I tillegg har vi Malin Steinkjer Mære og Martin Aas med som trenere. Vi har også tre svømmere som skal starte på trener utdanningen nå i høst. De vil være med som assistent trenere i C og D gruppa utover høsten. Vi får også bistand fra Oddbjørn Floan som har lang erfaring innenfor svømming og trening.

Ved oppstart må dere kjøpe armbånd hos Dampsaga. Dette koster kr. 1650 ( må betales i et beløp) og følger skolekalenderen. Dette gir også tilgang til badet utenom treningstidene.

Man kan også kjøpe månedskort og det koster kr. 190 pr mnd.

Vi vil kalle inn til et foreldremøte etter hvert hvor mer informasjon vil bli gitt. Dere finner også informasjon på vår hjemmeside.

Lene og Maren

Styret takker av Maren for flott innsats som hovedtrener og ønsker lykke til videre med studier

 

Treningsavgift

endring etter årsmøtevedtak 8.mars 2017

Årlig medlemskontigent øker fra  kr 400,- til 600 for enkeltmedlemmer og fra kr 500,- til 700 for familiemedlemskap. Dette dekker også lisens til Norges svømmeforbund.

Treningsavgift for  C og D gruppa de yngste medlemmene øker fra kr 1.100,-  til 1300 pr år.  For A- og B-gruppa  er økning fra 1.700,-  til 1900

Adgang til Dampsaga Bad koster for våre medlemmer 1.650,- pr år eller kr 190,- pr måned. Dette gir fri adgang til badet under sesongen.

informasjonsbrosjyre: Rekrutteringsbrosjyre 2017

 

 Oversikt over planlagte stevner for SSLK finner du under Treninger og stevner – konkurranser.svømming

Neste stevne er 20. mai i Trondheim, Pirbadet.

Ønsker du å se hvilke stevner som arrangeres utover våren så kan du se på www.medley.no

Oversikt over livredningstreninger og landtreninger finnes under «Treningstider».
Hjemmelekser finnes under «Hjemmelekser».

 nb_t

Ved oppstart må dere kjøpe armbånd hos Dampsaga. Dette koster kr. 1650 ( må betales i et beløp) og følger skolekalenderen. Dette gir også tilgang til badet utenom treningstidene.

Man kan også kjøpe månedskort og det koster kr. 190 pr mnd.

 

Vi vil kalle inn til et foreldremøte etter hvert hvor mer informasjon vil bli gitt. Dere finner også informasjon på vår hjemmeside.

Styret

 

PÅMELDINGSSKJEMA:husk

Vi minner om at alle nye medlemmer må fylle ut og sende påmeldingsskjema!
Dette finner der i venstre marg.
 Telefonnummer til instruktører telefon
finner dere under fliken klubbinformasjon på siden Om oss. Det er ønskelig at man melder fra dersom man ikke kan komme på trening.

På våre sider kan du gå tilbake til «hjem» ved å klikke på bildet. Trykker du på knappen «Følg» får du melding om oppdateringer og nyheter på din mailadresse. Kontakt oss på mailadressen under dersom du lurer på noe!

          
Priser finner du under fanen «Klubbinformasjon», velg «Dokumenter».
Kontakt oss:  steinkjersvommeoglivredning@gmail.com

O

 

Advertisements