Hjem

 

KLUBBKVELD/ FELLESTRENING TORSDAG 22. MARS

Det blir klubbkveld siste torsdag før påske kl. 18-20 der alle grupper møter kl. 18. Vi skal ha forskjellige øvelser, nærmere informasjon kommer. Vi får disponere hele stor-bassenget for oss selv.

Foreldre/ foresatte er velkommen til å være tilstede. Og så avslutter vi kvelden med felles kveldsmat.

husk gi beskjed til Markus dersom dere ikke får til å delta.

Styret

Fra denne sesongen har vi ny hovedtrener da Maren Helen Myran skal flytte utenlands for å gå skole. Markus Jegersen går inn som ny hovedtrener.

Markus

I tillegg har vi Malin Steinkjer Mære og Martin Aas med som trenere. Vi har også tre svømmere som skal starte på trener utdanningen nå i høst. De vil være med som assistent trenere i C og D gruppa utover høsten. Vi får også bistand fra Oddbjørn Floan som har lang erfaring innenfor svømming og trening

 

Treningsavgift

endring etter årsmøtevedtak 8.mars 2017

Årlig medlemskontigent øker fra  kr 400,- til 600 for enkeltmedlemmer og fra kr 500,- til 700 for familiemedlemskap. Dette dekker også lisens til Norges svømmeforbund.

Treningsavgift for  C og D gruppa de yngste medlemmene øker fra kr 1.100,-  til 1300 pr år.  For A- og B-gruppa  er økning fra 1.700,-  til 1900

Adgang til Dampsaga Bad koster for våre medlemmer 1.650,- pr år eller kr 190,- pr måned. Dette gir fri adgang til badet under sesongen.

informasjonsbrosjyre: Rekrutteringsbrosjyre 2017

 

 Oversikt over planlagte stevner for SSLK finner du under Treninger og stevner – konkurranser.svømming

Ønsker du å se hvilke stevner som arrangeres utover våren så kan du se på www.medley.no

Oversikt over livredningstreninger og landtreninger finnes under «Treningstider».
Hjemmelekser finnes under «Hjemmelekser».

 

 

PÅMELDINGSSKJEMA:husk

Vi minner om at alle nye medlemmer må fylle ut og sende påmeldingsskjema!
Dette finner der i venstre marg.
 Telefonnummer til instruktører telefon
finner dere under fliken klubbinformasjon på siden Om oss. Det er ønskelig at man melder fra dersom man ikke kan komme på trening.

På våre sider kan du gå tilbake til «hjem» ved å klikke på bildet. Trykker du på knappen «Følg» får du melding om oppdateringer og nyheter på din mailadresse. Kontakt oss på mailadressen under dersom du lurer på noe!

          
Priser finner du under fanen «Klubbinformasjon», velg «Dokumenter».
Kontakt oss:  steinkjersvommeoglivredning@gmail.com

O

 

1

Reklamer