Forsikringer

Gjennom medlemskontingenten har medlemmene automatisk dekning gjennom Norges idrettsforbunds Barneidrett og øvrige forsikringsordninger i NIF/NSF.