Klubbhåndbok

Steinkjer svømmeklubb sin håndbok for visjon, mål og vedtekter, samt en oversikt over rutiner i klubben.

Klubbhåndbok SSLK 301118