Politiattester

Som klubb tilknyttet Norges idrettsforbund, er vi pliktige til å avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som jobber med mindreårige og med mennesker med utviklingshemming.

Ansvarlig for ordningen i SSLK er  Elin Jegersen og vara er Lene Værnes Martinsen.

.

Les mer om ordningen, se lenke under:

Politiattest