Politiattester

Som klubb tilknyttet Norges idrettsforbund, er vi pliktige til å avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som jobber med mindreårige og med mennesker med utviklingshemming.

Har dere spørsmål til dette så ta kontakt med klubben

på e-post: steinkjersvommeoglivredning@gmail.com

Les mer om ordningen, se lenke under:

Politiattest