Styret i SSLK

Styret i SSLK

Styreleder: Inge Nilsen      Mobil: 93050900

Nestleder/Sekretær:  Synnøve Kvitvang      Mobil:   93410580

Kasserer: Tor Willy Bernsten   Mobil: 90774923

Styremedlem: Even Aakran Mobil: 90165500