Presentasjon av styret

Presentasjon av styret

Styreleder: Lene Værnes Martinsen            mobil: 98 24 60 54

Nestleder:  Elin Jegersen                                 mobil: 91 17 96 57

Kasserer: Svein Morten Aas

Styremedlem: Inge Nilsen

Styremedlem:  Tor Willy Berntsen

Styremedlem: Synnøve Kvitvang