Styret i SSLK

Styret i SSLK

Styreleder: Mette Helen Strøm Andersen      Mobil: 91876556

Sekretær:  Fredrik Droigk Vaadal                  Mobil: 92648381

Kasserer: Tom-Richard Nordnes                   Mobil: 93670312

Styremedlem: Bård Espen Busch                  Mobil: 97504671

Styremedlem: Ruben Renbjør Klepp            Mobil: 93806625