Styret i SSLK

Styret i SSLK

Styreleder: Inge Nilsen      Mobil: 93050900

Nestleder/Sekretær:  Synnøve Kvitvang      Mobil:  93410580

Kasserer: Tom-Richard Nordnes   Mobil: 936 70 312

Styremedlem: Alina Pasculescu Mobil: 96578612