Klubbaktiviteter

 

Klubben holder klubbstevne for klubbens medlemmer i Dampsaga bad som avslutning på høstsemestret og vårsemestret.