Kriterier for opprykk

Opprykk fra en gruppe til en annen:

  • Foretas ved en individuell vurdering
  • Ikke sammenfallende med alder
  • Kriterier:
    • disiplin
    • ferdigheter

For å komme opp i B-gruppen kreves det at man har ferdigheter for 2000 meter svøm (lett) og det stilles krav for egentrening.