Presentasjon av trenere

 

Markus

Markus Jegersen    

13.03 1999   
Trener og svømmer

» Som trener ønsker jeg å spre svømmeglede og lære bort svømmeteknikk»

Mobil 90 14 68 54